15.11.2023

Оновлено: конкурс завершено. ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ» запрошує аудиторські фірми для участі в конкурсі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ» оголошує конкурс із відбору аудиторських фірм, які можуть бути обрані для проведення аудиту фінансової звітності товариства.

До конкурсного відбору запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до окремого розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання наступних послуг:

— досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності підприємств напрямами діяльності яких є транспортне оброблення вантажів;

— наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту;

— відповідність аудиторської фірми умовам, встановленим Законом про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (ст. 6, 10, 24, 26, 27 тощо);

— аудиторська фірма дотримується вимог щодо незалежності, встановлених Законом про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність;

— аудиторська фірма не має обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг товариству;

— інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми;

— наявність чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг; професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю;

— вартість аудиторських послуг;

— якість інформації, яка надається.

Додаток №1 Інформація про аудиторську фірму
Додаток №2 Анкета аудиторської фірми

Всі документи подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи аудиторської фірми. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності).

Терміни подачі конкурсних пропозицій електронною поштою до «17» листопада 2023 р.
включно на електронну адресу – alina.sventsitskaia@risoil.com

Контактна особа: Аліна Свенцицька телефон (04868)-34083, (04868)-34785
Інформування переможця конкурсу здійснюється після затвердження результатів конкурсу Аудиторським Комітетом товариства.
Про результати конкурсу всі учасники, які брали в ньому участь, будуть повідомлені електронною поштою.